Výzva : OPII-MH/DP/2022/9.5-35 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch

Druh výzvy: Dopytovo – orientovaná

Programové obdobie : 2014-2020

Výška oprávnených výdavkov: 754 300,67€

Výška nenávratného finančného príspevku: 528 010,47 €

Prijímateľ: LIANA GOLIAŠ s.r.o.

 

Firma LIANA GOLIAŠ s.r.o. je na trhu známa pod obchodnou značkou Liana. Svojím produktovým sortimentom sa zameriava na oblasť potravinárskeho priemyslu. Jej portfólio výrobkov sú pekárenské a cukrárenské suroviny, nápoje v prášku, prípravky na zaváranie a konzervovanie, stabilizátory šľahačky a v neposlednom rade sa zameriava na produkciu, špeciálne na produkty pre osoby s intoleranciou lepku a ďalších pridružených intolerancií.

Realizáciou projektu sa docielilo obstaranie novej inovatívnej technológie určenej pre potraviny na osobitné výživové účely určené pre spotrebiteľov s potravinovými alergiami a intoleranciami za účelom zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ktorá spĺňa všetky súčasné potreby firmy a požiadavky trhu. Technológia, ktorou sa inovoval pôvodný výrobný proces výroby týchto výrobkov umožnila zvýšenie kvality špeciálnych výrobkov pre ľudí s osobitnými výživovými potrebami. 

 

V rámci projektu bola obstaraná nová inovatívna technológia pozostávajúca z: 

  • Technológia – cestoviny : 
  1. Plne automatický stroj na výrobu cestovín, 1 ks 
  2. Testovací stroj na výrobu cestovín, 1 ks 
  3. Sušiareň na cestoviny, 2 ks
  • Technológia stroje
  1. Horizontálny baliaci stroj pre skupinové balenie, 1 ks
  2. Poloautomatický ovíjací stroj na ovinovanie paliet, 2 ks
  • Technológia – stroje_linky 

1.Vertikálna baliaca linka, 1 ks

  1. Linka na plnenie kelímkov