Eurofondy pre súkromné subjekty

V súkromnej sfére poskytujeme služby podnikateľským subjektom s rôznym zameraním.

Špecializujeme sa na investičné projekty, kde je hlavný dôraz kladený na poľnohospodársku a potravinársku výrobu, lesníctvo, inovácie v priemysle, výskumné a inovačné aktivity ale tiež investície do infraštruktúry s cieľom zvyšovať energetickú efektivitu v rámci podnikov.

Eurofondy pre súkromné subjekty

Program
rozvoja vidieka

Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje čerpaniu prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, kde sme úspešným partnerom pre poľnohospodárske investície – najmä v oblasti živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby.

V rámci potravinástva máme za sebou úspešné projekty z oblasti výroby piva, vína, pálenice, mäsovýroby a tiež mliekarne a syrárne.

Silnú zložku našich klientov tvoria aj lesníci, ktorým pomáhame realizovať projekty hlavne v oblasti nákupu strojov na ťažbu a spracovanie dreva s dôrazom na ekologické a forest friendly riešenia, ale tiež v oblasti protipožiarnych opatrení – budovanie protipožiarnych nádrží, protipožiarnych lesných ciest ale tiež výsadby a pokalamitné obnovy lesov.

Oblasť
výskumu a inovácií

V oblasti výskumu a inovácií smerujeme naše aktivity najmä na podporu našich klientov pri obstaraní inovatívnych strojov a zariadení do výrobných procesov, zvýšenie automatizácie a zavádzanie robotizácie so smerovaním ku priemyslu 4.0.

Taktiež sa podieľame na príprave a realizácií projektov v oblasti výskumu a vývoja v spolupráci s vedecko výskumnými inštitúciami a pripravili sme viacero projektov, ktorých výsledkom sú nové patenty, výrobky alebo úžitkové vzory.

Znižovanie vplyvov
na životné prostredie

Zásadnou témou našich projektov je zameranie na životné prostredie, najmä znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Zásadná časť investícií, na ktorých sme sa podieľali smerovala ku zatepleniu budov, výmenu energeticky náročných zdrojov, rekonštrukcie kotolní ale tiež do výmeny teplovodov v rámci niekoľkých veľkých projektov.

Našim zámerom je prinášať klientom zdroje na úsporu energií vo výrobe ale tiež pri prevádzkovaní výrobných a administratívnych priestorov.

Podpora
umeleckej výroby

Podpora a rozvoj kreatívneho potenciálu – teda umeleckej výroby je našou síce minoritnou oblasťou, ale za to úspešným segmentom, kedy sa snažím získať podporu pre umeleckých sklárov, kovvovýrobcov, ale aj púre hudobné festivaly, fotografov a tiež tatérov.

Čísla hovoria za nás

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou profesionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov.

0

rokov na trhu

0

spokojných klientov

0

úspešných projektov

0

hodnota realizácií

V súkromnej sfére sa najviac uplatňuje naše heslo – Cestu si nájdeme alebo spravíme.
Vždy sa snažíme nasmerovať investície do sektorov a oblastí, ktoré prinášajú lutiplikačné efekty pre prijímateľov ale aj ich okolie.

Kontakt