Súkromný sektor

Umiestnenie fotovoltického zariadenia na strešnej konštrukcii budovy – IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Názov programu: Operačný program Kvalita životného prostredia  Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých…


Zníženie energetickej náročnosti výroby - Mäspoma spol. s r.o.

Predmetom projektu je realizácia opatrení za účelom zníženia energetickej náročnosti v podniku Mäspoma spol. s r.o. Spoločnosť Mäspoma spol. s.r.o.…


Fotovoltický zdroj pre spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

Názov projektu: Stavebné úpravy výrobnej haly, s.č. 456 Osadenie fotovoltického zariadenia na strechu objektu Dotácia: 28 742,87 EUR Predmetom…


Lesnícke vybavenie pre Juraja Lukáča

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov Výška…


Robotizácia výrobného procesu v Banskobystrickom pivovare

Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej robotizovanej technologickej linky pre paletizáciu/depaletizáiu KEG sudov, aplikáciu sleeve etikiet a…


Investícia do lesníckeho vybavenia – Michal Gavula

Strategickým cieľom žiadateľa bolo zvyšovanie ekonomickej efektívnosti výroby, posilnenie trhových príležitostí, budovanie konkurencieschopnosti…


Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Poľnohospodárske družstvo Važec

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA aj Vládneho auditu a žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Važec je úspešným členom…