Adresa spoločnosti

MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
017 01 Považská Bystrica
+421 42 44 43 891
info@mpprofit.sk

Fakturačné údaje

IČO: 50 068 849
DIČ: 212 016 7126
IČ DPH: SK 212 016 7126
Miesto súdu/Okres: Trenčín, Oddiel /Živ. reg.: S r o , Vložka/-: 32338/R
IBAN: SK46 0200 0000 0035 9710 0656

Otváracie hodiny

PO – PI: 08:00 – 15:30
Prestávka: 12:00 – 13:00
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Hlinková
+421 42 44 43 891, +421 911 756 495

Považská Bystrica

Hliníky 712/25, 017 01

Mgr. Peter Potecký
konateľ spoločnosti
+421 918 544 379
peter.potecky@mpprofit.sk

Pavol Gálik
obchodný zástupca
+421 917 810 124
pavol.galik@mpprofit.sk

Ing. Lenka Hlinková
vedúca kancelárie, ekonomické oddelenie
+421 911 756 495
lenka.hlinkova@mpprofit.sk

Oddelenie riadenia projektov

JUDr. Martina Hájiková
konateľ, hlavný projektový manažér
+421 911 655 161
martina.hajikova@mpprofit.sk

Mgr. Zuzana Taldová
projektový manažér
+421 908 482 081
zuzana.taldova@mpprofit.sk

Michaela Macháčová
projektový manažér
+421 904 807 658
michaela.machacova@mpprofit.sk

Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Anton Gardian
konateľ, manažér pre verejné obstarávania
+421 903 765 195
anton.gardian@mpprofit.sk

Ing. Mária Poličková
manažér pre verejné obstarávanie
+421 915 956 057
maria.polickova@mpprofit.sk

Ing. Lenka Kivoňová
manažér pre verejné obstarávanie, expert pre PPA
+421 908 326 272
lenka.kivonova@mpprofit.sk

Ľubomíra Strašíková
verejné obstarávanie
+421 918 180 042
lubomira.strasikova@mpprofit.sk

Mgr. Zuzana Adamčáková
riaditeľ pobočky Východ
+421 907 337 794
zuzana.adamcakova@mpprofit.sk

Bc. Mária Poníková
projektový manažér
+421 911 592 207
maria.ponikova@mpprofit.sk

Mgr. Katarína Rychvalská
projektový manažér
+421 915 501 987
katarina.rychvalska@mpprofit.sk

Mgr. Denisa Jevčáková
manažér pre verejné obstarávanie
+421 911 310 409
denisa.jevcakova@mpprofit.sk

Bratislava

Ing. Martin Tučník
projektový manažér
+421 903 760 166
martin.tucnik@mpprofit.sk

Nora Pásztóová
asistent projektového manažéra
+421 905 361 766
nora.pasztoova@mpprofit.sk

Ing. Katarína Százová
projektový manažér
+421 918 373 314
katarina.szazova@mpprofit.sk

Máte nejaké otázky?


Mgr. Peter Potecký

Konateľ
tel. 0918 544 379
peter.potecky@mpprofit.sk

Pavol Gálik

Obchodný zástupca
tel. 0917 810 124
pavol.galik@mpprofit.sk