Plánované výzvy

Plánované aktivity v rámci Environmentálneho fondu na rok 2025

Obce a oprávnené subjekty sa môžu pripravovať na podávanie žiadostí, ktoré je plánované počas kalendárneho roka 2024. Zoznam-cinnosti_2025_final…