aktuálne

Výzva z Plánu obnovy – Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl , 08I01-20-V04

Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2024 – ale v prípade záujmu, bude výzva uzavretá po vyčerpaní alokácie, preto je nutné začať s prípravou čím skôr!…


Výzva – PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Dátum uzavretia výzvy: 16.10.2023, 16.1.2024 a každý tretí mesiac Výška prostriedkov vo výzve: 50 000 000€ Výška príspevku (dotácie): max 92% Spôsob…


Výzva č.66/PRV/2023 - 7.2 – Vodovody, kanalizácie a ČOV + miestne komunikácie

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.5.2023 Dátum uzavretia výzvy: 31.8.2023 Výška prostriedkov vo výzve: 40 000 000€ Výška príspevku (dotácie): max 100%…