aktuálne

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2018 Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi…


Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie Stratégie…