ukončené

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Termín predkladania žiadostí: 1. Kolo – 02.12.2019 2. Kolo – 31.01.2020 3. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca…


PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností - aktivity nad 36 mesiacov

Podporované oblasti: Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;…