Kto sme

Naša spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo pri príprave projektov od analýzy možností čerpania prostiedkov v rámci dotačných schém, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spracovanie kompletných žiadosti a dokumentácie dôležitej k úplnosti podkladov na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ podľa platných metodík, realizáciu (implementáciu) projektu, jeho technický dozor a záverečné vyhodnotenie. U nás nájdete všetko pre eurofondy pod jednou strechou.

Pôsobíme v rámci celej SR:

  • Považská Bystrica, Hliníky 712/25, 017 01
  • Prešov, Tulčík 31, 082 13
  • Bratislava,
  • Nové Zámky, Björnsonova 2, 940 02

16


16 rokov na trhu

Ponúkame

Profesionalitu

Jadro spoločnosti tvoria ľudia, ktorí sú vzdelaní, vysoko kvalifikovaní a erudovaní v oblasti našej činnosti, sú považovaní za expertov na problematiku a sú lektormi na školeniach týkajúcich sa problematiky eurofondov a verejného obstarávania.

Komplexnosť služieb

Pri poskytovaní našich služieb dbáme na komplexnosť činností súvisiacich s prípravou projektov a verejným obstarávaním, zabezpečujeme nielen prípravu projektov, ale aj verejné obstarávania a najmä následný manažment projektov až do ich úspešného ukončenia a vyúčtovania.

Skúsenosti

Naša spoločnosť je na trhu od roku 2007, za ten čas sme pripravili viac ako 300 úspešných projektov, ktoré boli nielen schválené ale aj úspešne zrealizované, pričom sme pripravili a realizovali projekty vo všetkých dostupných operačných programoch.

Individuálny prístup

Ku klientom pristupujeme tak, aby naše služby boli šité na mieru a prinášali klientom úspešné riešenia pre investičné zámery a zároveň im poskytujeme všetky naše doterajšie informácie a vedomosti na ceste k úspechu, náš klient nie je iba položka v exceli.

Zodpovednosť

Naša spoločnosť vyznáva princípy profesionálnej aj osobnej zodpovednosti za každý projekt, stojíme pri klientovi v dobrom aj zlom a nikdy sme to nevzdali aj keď bolo potrebné pracovať mimo štandardného času a rozsahu činností.

„Cestu si nájdeme alebo spravíme.“

Vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia uplatňujeme naše motto, vytvárame dlhodobo fungujúce partnerstvá založené na profesionálnom individuálnom prístupe, maximálnej dôvere a diskrétnosti pri poskytovaní špeciálnych poradenských služieb presne podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Naši spokojní klienti

Aktuálne výzvy z oblasti dotácií

Pozrieť všetky