Obce a oprávnené subjekty sa môžu pripravovať na podávanie žiadostí, ktoré je plánované počas kalendárneho roka 2024.
Zoznam-cinnosti_2025_final