Výzva : IROP-PO2-SC221-2021-67 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Druh výzvy: Dopytovo – orientovaná

Programové obdobie : 2014-2020

Výška oprávnených výdavkov: 302 921,92 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 287 775,82 €

Prijímateľ: Obec Dulov

 

Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom 3 hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou;
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania;
 • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl.

 

 1. Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou  

Realizáciou projektu sa vybudovala prístavba za účelom vytvorenia novej kuchyne a jedálne. Priestor pôvodnej kuchyne v existujúcej MŠ sa realizáciou projektu zrekonštruoval za účelom vytvorenia 1 novej triedy. Realizáciou tohto projektu sa zvýšila kapacita kuchyne a jedálne v zrealizovanej prístavbe a zvýšenie kapacity miest v MŠ o 20 miest, vzniknutých rekonštrukciou a modernizáciou pôvodných priestorov MŠ (uvoľnením priestorov po pôvodnej kuchyni, ktorá sa zrušíla). Prístavbou predmetného objektu sa vytvorili nové priestory pre potreby MŠ.

 

 1. Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania

Realizáciou tohto projektu sa zvýšila kapacita kuchyne a jedálne v navrhovanej prístavbe a zvýšenie kapacity miest v MŠ o 20 miest, vzniknutých rekonštrukciou a modernizáciou pôvodných priestorov MŠ (uvoľnením priestorov po pôvodnej kuchyni, ktorá sa zrušila). 

 Dispozične sa priestory rozšírili o:

 • plochu herne s možnosťou umiestnenia interaktívnej učebne;
 • plochu sociálnych zariadení WC a umyvárka;
 • v priestore, ktorý doteraz slúžil ako sklad pomôcok, sa zrealizovala šatňa, ktorá slúži pre staršie detí 
 • skladové priestory sa presunuli do suterénu po schodisku 

 

 1. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl

V rámci aktivity bolo zaobstarané vybavenie kuchyne, konkrétne: 

 • Konvektomaty 1ks
 •  Podstavec na konvektomat 1ks
 •  Sada ku konvektomatu 1ks
 •  Digestor 1 ks
 •  Plynový jednoplášťový kotol 1 ks
 •  Plynový šporák 4 horákový 1 ks
 •  Plynový šporák 2 horákový 1 ks
 •  Podstavec pod plynový šporák 1 ks
 •  Elektrická sklopná panva 1 ks
 •  Odkladacia plocha 1 ks
 •  Odsávač nad varnú časť 1 ks
 •  Pracovný stôl 2 ks
 •  Umývací stôl 2 ks
 •   Nástenná skrinka 3 ks
 •  Výdajný ohrevný pult 1 ks
 •  Chladnička 5 ks
 •  Regál štvorpolicový 4 ks
 •  Robot univerzálny 1 ks
 •  Vstupný stôl predumývací 1 ks
 •  Stojanková batéria 1 ks
 •   Umývačka riadu kapotová 1 ks
 •  Zmäkčovač vody 2 ks
 •  Výstupný stôl k umývačke riadu 1 ks
 •  Dvojdrez 1 ks
 •  Umývadlo na ruky bezdotykové 1 ks
 •  Mraznička univerzál 1 ks
 •  Skladový regál 2 ks
 •  Dopravný vozík 1 ks
 •  Stoličky do jedálne 48 ks
 •  Stôl do jedálne 10 ks