Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej robotizovanej technologickej linky pre paletizáciu/depaletizáiu KEG sudov, aplikáciu sleeve etikiet a etiketovacieho stroja.

Doteraz Robotizovaným paletizátorom a depaletizátorom KEG sudov s robotickou rukou ako ani zariadením na aplikáciu sleeve etikiet nedisponuje žiaden pivovar na Slovensku. Zriadením pracoviska ide o výrobu spôsobom charakteristickým pre tzv. Lean Management produkty (LMP).

Predmet projektu:

Banskobystrický pivovar so značkou Urpiner kladie dôraz na vysokú kvalitu a originálnu nezameniteľnú chuť. Aj naďalej chce pokračovať v tradícii, ktorej kvality preveril čas a vytvárať príjemné chvíle všetkým konzumentom piva Urpiner. Značka Urpiner je jednoducho zárukou kvality banskobystrického piva o čom svedčí aj množstvo medzinárodných ocenení získaných v degustačných súťažiach.

Pivo sa v prevažnej väčšine vyrába zo slovenských surovín, spoločnosť riadia slovenskí manažéri a aj vyprodukovaný zisk zostáva na Slovensku.

Veľmi skúsení manažéri žiadateľa, ktorí sú zároveň jeho výlučnými akcionármi, z malého pivovaru krok za krokom vybudovali úspešný priemyselný pivovar, ktorý dnes konkuruje medzinárodným kolosom na malom slovenskom trhu.

  1. Robotizovaný paletizátor a depaletizátor KEG sudov

Robotizovaný paletizátor s robotickou rukou úplne odstránil fyzickú manipuláciu obsluhy linky s paletami a KEG sudmi. Obsluha bude zabezpečovať iba prísun prázdnych sudov a odsun naplených. Naviac bude potrebné zabezpečiť ďalší pomocný materiál ako sú plastové krytky. Zároveň bola odstránená monotónna práca a bude zabezpečená efektívnejšia a plynulejšia výroba sudového piva.

V minulosti bolo potrebné, aby pri plnení sudov obsluha manipulovala s každým sudom samostatne, pričom je potrebné, aby každý prázdny KEG sud bol odobratý z palety otočený o 180 °, obsluha preveruje pretlak v sude, čo je sprevádzané hlukom a sud uložený na valčekový dopravník.

Samotný prázdny sud váži 12,5 kg, pričom výkon plniacej linky je 80 sudov /hod. Následne každý naplnený sud je potrebné opäť otočiť a uložiť na paletu, osadiť plastovou krytkou a označiť dátumom spotreby. Naplnený sud váži 62,5 kg. Pri počte cca 600 KEG sudov/zmenu ide o fyzicky náročnú manipuláciu a veľmi monotónnu prácu. Pri práci je potrebné manipulovať aj s EURO –paletami, pri čom každá paleta váži 25 kg.

Pri obstaraní robotického paletizátora/depaletizátora došlo tiež k podstatnému zvýšeniu kapacity zo 600 KEG sudov/zmenu na 80KEG sudov/ hodina.

  1. Zariadenie na aplikáciu sleeve etikiet

Zariadenie na aplikáciu sleeve etikety na plechovky umožní etiketovať plechovky vo vlastnej výrobe, vyrábať potrebné menšie dávky jedného druhu, rozšíriť možnosti marketingu pri predaji plechovkového piva a otvorí možnosť plniť pivo do plechoviek pre iné subjekty.

V minulosti bolo možné objednať minimálnu dávku plechoviek 250 000 ks. Pri tých druhoch piva, ktorých predaj je minoritný, je takáto zásoba plechoviek zbytočná a na viac vzniká riziko že pokiaľ plechovky nie sú naplnené do 1 roka, tak pri často meniacej sa legislatíve sa stáva že texty na plechovkách nevyhovujú legislatíve a nie je možné no nich plniť. Dlhé uskladňovanie plechoviek v sklade zvyšuje aj možnosť kontaminácie tohto obalu a tým aj možnosť vzniku reklamácii.

Menšie dávky plechoviek umožní aj ponúknuť plnenie pre iné subjekty ako platenú službu. Išlo by o menších výrobcov piva, pre ktorých vybudovanie linky na plnenie plechovkového piva je z finančného hľadiska nereálne.

  1. Etiketovací stroj

Zariadenie na etiketovanie sklených fliaš bolo potrebné vymeniť, nakoľko súčasné zariadenie je 21 rokov staré a nespĺňa súčasné požiadavky na adjustáž fliaš . Bývalé zariadenie malo vysokú spotrebu lepidla. Požiadavky marketingu sú aj na nové tvary etikiet a pôvodné zariadenie nie je možné upravovať, resp. výrobca už nepodporuje tieto úpravy. Lepenie etikiet a hliníkovej fólie nie je presné a vyskytujú sa často chyby v zahladení fólie. Nákupom nového zariadenia sa zvýši konkurencieschopnosť pivovaru, nakoľko sa zlepší adjustáž výrobkov a otvoria sa možnosti pre ďalšie možnosti použitia aj iných etikiet, prípadne aj iných materiálov.