Strategickým cieľom žiadateľa bolo zvyšovanie ekonomickej efektívnosti výroby, posilnenie trhových príležitostí, budovanie konkurencieschopnosti podniku a zvýšenie ekologizácie obhospodarovania lesa. V súvislosti s týmito cieľmi je snaha podniku zaradiť do výrobného procesu novú lesné zariadenia na ťažbu a približovanie dreva, výsadbu lesa, opravu lesných ciest, odvoz drobného drevného materiálu z lesa a sprístupniť ťažko dostupné terény.

Predmet projektu:

PROJEKT SA ZAMERIAVA NA UŽ SPOMÍNANÚ INVESTÍCIU DO LESNÍCKEJ TECHNOLÓGIE, PRIČOM SA PRIORITNE ZAMERIAVA PROJEKT NA OBSTARANIE MECHANIZMOV NA ŤAŽBU A PRIBLIŽOVANIE DREVNEJ HMOTY VRÁTANE PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ S ŤAŽBOU A PRIBLIŽOVANÍM.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU PROJEKTU:

KOLESOVÝ TRAKTOR 1 KS

ČELNÝ NAKLADAČ S PARALELOGRAMOM 1 KS

ŽELEZNÝ KÔŇ 1 KS

VYVÁŽACIA SÚPRAVA 1 KS