Názov projektu:

Stavebné úpravy výrobnej haly, s.č. 456 Osadenie fotovoltického zariadenia na strechu objektu

Dotácia: 28 742,87 EUR

Predmetom projektu je inštalácia zariadení na výrobu elektrickej energie v podniku žiadateľa VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.  Administratívna budova, výrobné a skladové priestory, adresa Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov.

Predmetom projektu bola inštalácia zariadenia na využitie solárnej energie.

Energia získaná zo slnka je v prvom rade prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka, ktorý je navyše bezplatný a prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života, pričom nezaťažuje budúce generácie. Vzhľadom na energetickú bilanciu slnečného svitu dopadajúceho na Zem (Slovenská republika: 1000 až 1400 kWh/m2/rok) sa ponúka možnosť využiť túto slnečnú energiu pre svoje potreby. Okrem slnečnej energie viazanej v rôznych formách (potraviny, fosílne palivá,…) je trendom environmentálnej a ekonomickej politiky využitie energie Slnka – priamemu ohrevu či k tzv. solárnej architektúre. Formou aktívneho využitia solárnej energie je jej premena na energiu elektrickú a to buď formou fotovoltických článkov, alebo prostredníctvom solárno-termických reakcií.

Najvýznamnejší faktor využitia fotovoltických zdrojov je globálny pohľad na environmentalistiku a znižovanie závislosti spoločnosti na neobnoviteľných zdrojoch energie ako sú ropa a uhlie. Fotovoltická energetika je jednou z alternatív ako energiu tvoriť a nevytvárať skleníkové plyny.

Dnešný stav rozvoja týchto technológií poskytuje možnosti ich stabilného využívania v horizonte 25 až 30 rokov. Navyše, vďaka celosvetovému silnému rozvoju tohto odvetvia, dochádza k neustálemu nárastu účinnosti a redukcie cien týchto zariadení, a tak aj k zlepšovaniu návratnosti investičných nákladov. Postupne klesá aj energia potrebná na výrobu daných zariadení (pri solárnom systéme je to menej ako 2 roky od spracovania primárnych surovín až po finálny produkt) a tiež sa významne zvyšuje recyklovateľnosť zastaraných prvkov na 100%-nú úroveň.