Úspešné realizácie

Lesnícke vybavenie pre Juraja Lukáča

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov Výška…


Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA, miestne komunikácie slúžia všetkým obyvateľom dedinky Podskalie a priniesli zásadné…


Robotizácia výrobného procesu v Banskobystrickom pivovare

Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej robotizovanej technologickej linky pre paletizáciu/depaletizáiu KEG sudov, aplikáciu sleeve etikiet a…


Investícia do lesníckeho vybavenia – Michal Gavula

Strategickým cieľom žiadateľa bolo zvyšovanie ekonomickej efektívnosti výroby, posilnenie trhových príležitostí, budovanie konkurencieschopnosti…


Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Poľnohospodárske družstvo Važec

Projekt bol úspešne zrealizovaný, skontrolovaný zo strany PPA aj Vládneho auditu a žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Važec je úspešným členom…


Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola v obci Brvnište

  Rekonštrukcia materskej školy v obci Brvnište je príkladom vhodného čerpania finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov…


Protipožiarne opatrenia v lesoch – časť PAPRUDNÉ

Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu…


investícia

Protipožiarne opatrenia v lesoch

Prvoradým cieľom žiadateľa je trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti. Predovšetkým zachovať vlastnosti pôdy a dynamiku rastu…