mpprofit_logo

Výzva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre základné školy

28.02.2017


Výzva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na:

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

  • Vyhlasovateľ Výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
  • Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Dátum uzávierky28.2.2017 – termín na predloženie projektových zámerov
  • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.05.2017
  • Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 15.08.2017
  • Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania prostriedkov.
  • Maximálna výška príspevku: 180 000 € až 200 000  €.

V  rámci  výzvy  nie  je  stanovená  maximálna  ani  minimálna  dĺžka realizácie  projektu.

 

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna