mpprofit_logo

Envirofond podpory formou dotácie pre rok 2017

26.11.2016


  • Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy. Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia. Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).
  • Podpora je určená na dosiahnutie požadovaných emisných limitov prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna