mpprofit_logo

Integrovaný regionálny operačný program 2014 až 2020

28.11.2016


Rekonštrukcie ciest II a III triedy, zvýšenie bezpečnosti na cestách a križovatkách, zavádzanie inteligentných riadiacich systémov, zlepšenie napojenia priemyselných parkov. Náhrada autobusov MHD a prímestskej dopravy plynovými, hybridnými a elektobusmi, inštalácia filtrov, rekonštrukcia a výstavba prestupných terminálov a integrovaných zastávok, obratísk a záchytných parkovísk. Modernizácia vhodných stavebných objektov pre poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti, výstavba, rekonštrukcia a jaslí pre deti od 0 – 3 rokov, budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, modernizácia infraštruktúry nemocníc.

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku z oblasti verejných obstarávaní alebo dotácií neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Prosím zadajte Vaše meno
Zadaný email musí byť platný
Správa nemôže byť prázdna